UBEZPIECZENIE DLA JEŹDŹCA - FORMULARZ

Informacje o osobie ubezpieczającej (płatniku)
Zgoda na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez LENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.